NK Møller

Domeneparkering

Dersom du eier et domenenavn som du for tiden ikke benytter, kan du parkere det hos oss på nkmoller.com og på den måten ta vare på det for fremtidig bruk.

Tjenesten domeneparkering

Parkering av et domenenavn hos oss kan skje på flere måter. Du kan f.eks. beholde din nåværende registrering og overlate den praktiske administrasjonen til oss. Vi kan også flytte domenenavnet til vår registrar og ta oss av all administrasjon, mens du fortsatt står som formell eier. Eller du kan overføre domenet også eiermessig til oss og la oss holde rede på det til du trenger det igjen, eller bestemmer deg for å si det opp.

Du betaler 200 kroner pr år eller påbegynt år for parkeringen. For denne prisen setter vi opp en enkel webside som informerer om at domenet for tiden ikke er i aktiv bruk, vi håndterer all administrativ epost og andre vanlige administrative oppgaver. Dersom vi overfører domenet til vår registrar vil vi også inkludere årsavgiften i vår årlige faktura til deg. Hvis du velger å beholde din nåværende registrar, må du kanskje betale årsavgiften direkte til dem.

Eventuelt arbeide i forbindelse med domenet ut over vanlige administrative oppgaver vil bli belastet deg etter vanlige timesatser. Eventuelle eksterne kostnader slik som juridiske krav og gebyrer m.m. vil du selv være ansvarlig for å betale.